Sivas Tarihi Yerler

Sivas’a tarihin eski çağlarında birçok medeniyet yerleşmiştir. Bölgeye hakim olan medeniyetler kendilerine özgü bir şekilde şehre isim vermişlerdir. Megapolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı Şehri), Danişment İli, Eyalet-i Rum ve Eyalet-i Sivas bunlardan bazılarıdır.

Sivas çevresinde yapılan kazılar sonucunda şehirde yerleşimin Neolitik Dönem’e dayandığına ulaşılmıştır. Maltepe Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında ise bölgede ilk yerleşimin 2600’lü yıllarda başlamış olduğu sonucuna varılmıştır. Sivas’ta tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim olduğu için Anadolu tarihi açısından da büyük bir öneme sahip olan yerlerden biridir.

Osmanlı Dönemi’nde ise Sivas eyalet merkezi haline getirilmiştir. Çevre iller de Sivas’a bağlanarak sancak halini almıştır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Sivas’ın öneminden bahsedilmektedir. Kurtuluş Mücadelesi yıllarında Doğu Anadolu için önemli kararlar Sivas’ta alındığı için Cumhuriyet Dönemi’nde de aynı öneme sahip olamaya devam etmiştir.

Divriği Ulu Cami

Divriği Ulu Cami, yapı topluluğu olduğundan aslında bir külliye amacıyla inşa edilmiştir. Ancak tarih ve inanç turizminde caminin önemi daha çok vurgulanmaktadır. Yapı topluluğu içerisinde cami, darüşşifa ve türbe bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği zamanında külliye inşa edilmiştir. Yapının ana mimarı ise Muğis Oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’tır. 1985 yılında Divriği Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başarabilmiştir.

Caminin kapıları taş işlemeciliği konusunda ustalık eserleri olarak görülmektedir. Batı Kapı olarak adlandırılan kapıda Mayıs ve Eylül ayları arasında ikindi namaz vaktine 45 dakika kala bir insan siluetine benzer gölge oluşmaktadır. Kuran okuma pozisyonunda duran siluet namaz saati yaklaştıkça namaz pozisyonunu almaya başlar gibi kıyamda durmaktadır. Kapıda yapılan bu gölge siluetinin sırrı ise hala gizemini korumaktadır. Divriği Ulu Cami, Sivas’ın Divriği ilçesindeki Iğımbat Dağı’nın eteklerindedir.

Çifte Minareli Medrese

Çifte Minareli Medrese, 1217 yılında yapılmıştır. İlhanlılar Veziri Şemsettin Cüveyni tarafından yaptırılan medrese, Selçuklu mimarisini yansıtmaktadır. Taç kapının süslemeleri, çini ve tuğlaların beraber kullanılması medresenin minarelerini önemli kılmaktadır. Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi’nin tam karşısındadır.

Darü’l-hadis olarak anılan medresenin büyük bölümü yıkılmıştır. Yapıdan günümüze dek yalnızca taç kapı ve minarelerin bulunduğu ön cephe kalmıştır. Kapı, bitki ve geometri motifleri ile süslenmiştir.

Gök Medrese

Gök Medrese’nin asıl adı Sahibiye Medresesi’dir. 1271 yılında Selçuklu Dönemi’nde inşa ettirilen yapının mimarı Mimar Kaluytan’dır. Gök Medrese’nin ana kapısı büyük ve ihtişamlıdır. Medresenin mimarisi, Türk mimarisi alanında en iyiler arasında sayılmaktadır. Medrese 1926 yılında müzeye dönüştürülmüştür.

Gök Medrese ’de zamanında dini ilimler öğretilmekte idi. Gök Medrese Sivas’ın merkezindedir. Müze kartı olanlar için Gök Medrese’ ye giriş ücretsizdir

Sivas Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi

Sivas Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi, Sivas’ın şehir merkezindedir. 2 Eylül ile 18 Aralık 1919 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti binayı Milli Mücadele Karargahı olarak kullanmıştır. Bu yüzden binanın Cumhuriyet tarihi için büyük önemi bulunmaktadır. Müzenin bir bölümünde etnografik eserler bir bölümünde ise kongre binası yer almaktadır.

Yapı, 19. yüzyıl Geç Osmanlı sivil mimarisi örneğini taşımaktadır. Binanın dış cephesinde malzeme olarak taş kullanılmıştır. İç cephede kullanılan malzeme ise ahşaptır. İki katlı yapının bir de avlusu bulunmaktadır. 1980 yılına kadar Kongre Lisesi olarak kullanılan bina günümüzde müze olarak ziyaretçiye açılmıştır.

Sivas Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi’ne giriş ücretsizdir.

Buruciye Medresesi

Buruciye Medresesi, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde inşa edilmiş en önemli yapılardan biridir. 1217 yılında III. Gıyaseddin tarafından inşa ettirilen medresenin muhteşem bir taç kapısı vardır ve görenler hayran olmaktadır. Medresenin mimarı bilinmemektedir. Anadolu’da simetrisi düzgün biçimde olan ender nitelikteki bir yapıdır.

Medrese yapıldığı zamanlarda birçok bilim dalının öğretildiği bir medrese idi. Günümüzde ise Sivas Müftülüğü tarafından medrese içerisinde çeşitli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Medrese Sivas’ın merkezindedir.

Buruciye Medresesi’ne giriş ücretsizdir.

Şifaiye Medresesi (Sivas Darüşşifası)

Şifaiye Medresesi, 1217 yılında I. İzzettin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu Dönemi’nde şifahane olarak inşa edilen yapı Osmanlı Dönemi’nde medrese olarak kullanılmıştır. Medrese, Dünya’nın en eski hastanelerinden biri olması bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Medresede uygulanan işçilik ve figür sanatları mimari alanda Anadolu Selçuklu eserleri arasında en önemli eserlerden biri olarak görülmektedir. Şifaiye Medresesi I. Dünya Savaşı sırasında levazım ambarı olarak kullanılmıştır.

Sivas Eğri Köprü

Sivas Eğri Köprü, Sivas’ın güneyinde Kızılırmak üzerindedir. 12. yüzyılda Selçuklu Dönemi’nde yapılmış olan köprünün yüksekliği 5 metre, uzunluğu ise 180 metredir. Köprü başladığı yerden hafif yükselerek devam eder ve en yüksek noktaya ulaşınca 130 derecelik açı ile sola döner ve bu şekilde eğri özelliğini kazanır.

Köprü üzerinde 18 kemer bulunmaktadır. Yaklaşık 800 yıldır çevresinde kalanların sıkça kullandığı köprü herhangi bir restorasyona uğramamıştır. Eğri Köprü, Sivas ile Karayün Bucağı arasında önemli ulaşım güzergahlarından biridir.

Taşhan, 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Kesme taşlardan yapılma han iki katlıdır ve açık bir avlusu da bulunmaktadır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Üç adet girişi olan hana doğu, güney ve kuzey cephelerden giriş sağlanmaktadır. Avlu kısmının ortasında ise güney ve kuzey yönlü dükkanlar sıralanmıştır. Hanın dışında bulunan kapı kırma çatılıdır ayrıca kiremitle kaplıdır.

Hanın 2. katında bulunan odalar demir parmaklıklı dikdörtgen şeklindeki pencerelere sahiptir. Taşhan’ın günümüzde alt katında bavul ve çanta satan dükkanlar, üst katında ise kafeler bulunmaktadır.

0346 221 2986